Om oss

MTK, Midt Troms Kjøreskole holder til på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv 2 etg “Høeg bygget”

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELEVER. Når man inngår en pakkeprisavtale med skolen anses det som en kontrakt mellom elev/foresatt og skolen. Avbrytes dette opplærings forløp belastes eleven med et avbrudd gebyr på kr 5000,-. Dette for å gi forutsigbarhet på opplæringen. Pakken er gyldig ut kalenderåret hvis ikke annet er avtalt.

Skolen tilbyr opplæring i klassene A1,A2,A,B Automat,BE.