Om oss

MTK, Midt Troms Kjøreskole på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELEVER. Når man inngår en pakkeprisavtale med skolen anses det som en kontrakt mellom elev/foresatt og skolen. Avbrytes dette opplærings forløp belastes eleven med et avbrudd gebyr på kr 5000,-. Dette for å gi forutsigbarhet på opplæringen.

Skolen tilbyr opplæring i klassene A1,A2,A,B Automat,BE,C og CE.

Ferie periode blir 7 juli til 23 juli 2018